ہِندوستٲنؠ مور

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
ہِندوستٲنؠ مور

ہِندوستٲنؠ مور ( کٲشُر : /hindoːstəːnʲ moːr/ ) چھُ اکھ خوٗبصوٗرَت جاناوار یُس ہِندوستانَس مَنٛز قومی جاناوار ماننہٕ یِوان چھُ۔