مَوادَس کُن گٔژھِو

وِکیٖپیٖڈیا:اَصٕل مَضموٗن

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا

وکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ چھِ اَصٕل مَضموٗن تِمن وَنان یم اَصٕل مَضموٗن مٔیار چھِ پآس کران۔ یم چھِ صٔحیٖح تہٕ غیر جٲنِبدارانہٕ پآٹھ لیٚکھت آسان۔ اَتھ مَنٛز موٚجود مَواد چھُ آسان قأبلِ تَصدیٖق۔

اَصٕل مَضموٗن چھِ بوٚنہٕ کَنہِ دِنہٕ آمتہِ طٔریٖقہٕ مُطأبِق مُنتَخِب کَرنہٕ یوان۔ اَز کَل چُھنہٕ وکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ کانٛہہ اَصٕل مَضموٗن۔ اَصٕل مَضموٗنَن چھُ کوٗنَس پؠٹھ آسان اَکھ لوٚکُٹ جمع نِشان (

اَصٕل مَضموٗن مَیار[اؠڈِٹ]

اَصٕل مَضموٗن مَیار چھِ کینہہ مَیار واضِح کران یم مَضموٗنَن مَنٛز موٚجود گژھَن آسنؠ تاکہٕ تیٖم بَنأؤکھ اَصٕل مَضموٗنَن۔ بوٚنہٕ کَنہِ چھِ کینہہ مَیار واضِح کرنہٕ آمتؠ:

  • تھیٖکھ پٲٹھؠ لؠوٚکھمُت: مَضموٗن گژھہِ فِکرِ تَرُن، اَصٕل پٲٹھؠ لؠکھنہٕ آمُت، تہٕ اِملا گژھہِ صَحیٖح آسُن۔
  • قأبلِ تَصدیٖق: مَضموٗن گژھَن قٲبلِ تَصدیٖق آسنؠ۔‌ وَسٲیِل گژھَن مَضموٗنَس مَنٛز موٚجود آسنؠ۔
  • واضِح: مَضموٗن گژھہِ واضِح کرنہٕ آمُت۔ نامُکَمَل مَضموٗن ۂیکہٕ نہٕ اَصٕل مَضموٗن آستھؠ۔
  • غیر جٲنِبدارانہٕ: اَصٕل مَضموٗن آسنہٕ خٲظرٕ چھُ ضۆروٗری کہِ مَضموٗن گژھہِ آسُن غیر جٲنِبدارانہٕ پآٹھ لیٚکھت۔ مَضموٗن گژھہِ نہٕ موضوع سٟتؠ ہمدَرری، نَفرَت یا بَدَل کانٛہہ اثَر ہاون خاص کر اگر موضوع کانٛسہِ زندہ انِسانَس متعلق آسہِ۔
  • دٔٹھتھ: مَضموٗنَس پؠٹھ گَژھہِ نہٕ اؠڈِٹ جَنٛگ آسُن، مَضموٗنُک مَواد گَژھہِ نہٕ تیٖزی سان تَبدیٖل گَژھُن.

نامزَد طٔریٖقہٕ[اؠڈِٹ]

  1. نامزَد کَرنہٕ خٲطرٕ گَژھہ یہِ کوڈ

{{GA nominee|~~~~~|nominator= {{subst:3~}} ناو|page=1|status=|subtopic= مِثال سِیاسَتدان|note=|time=}} نامزَد مَضموٗن کِس بَِحَژ صَفَس پؠٹھ یُن.

{{GANentry|1=مَضموٗن ناو|2=1}}