لَل دؠد

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

لَل دؠد (۱۳۲۰ - ۱۳۹۲) ( کٲشُر : /lal dʲad/ ) چھےٚ کٲشِرِ زَبٲنؠ ہٕنٛز گۄڈنٕچ تھَدِ پایٕچ شٲعِر ماننہٕ یِوان۔ أمِس چھِ لَل مٲج تہٕ لَلیشوَری تہِ وَنان۔ سۄ زایہِ سیٚم پور ناوٕ گامِس مَنٛز۔

أمِس کۆرُکھ لۄکچہِ وٲنٛسہِ پَدمان پورٕ أکِس برَٛہمَن گَرَس مَنٛز خانٛدَر ۔ پَدمان پورَس چھِ از کَل پونٛپَر وَنان۔ دَپان أمِس میٛوٗل نہٕ وٲرِو گَرَس مَنٛز سۄکھ۔ ہَش ٲس تَنگ کَران۔ یوٗت تہِ کھؠن تہِ ٲسٕس نہٕ پوٗرٕ دِوان۔ کٲم ٲسٕس پوٗرٕ ہؠوان ۔

لَل دیٚدِ دِتؠ نہٕ وؠداکھ۔ تَمہِ کۆر صَبٕر۔ تَمہِ کۆر پَنہٕ نِس گۄرٕ شَبدَس تھَپھ۔ تَمہِ وۆن «گۄرَن دۆپنَم اکُے وَژُن، نیٚبرِ دۆپنَم انٛدرَ اژُن...» ۔ امہِ ژھونٛڈ سارِنٕے مُشکِلَن ہُنٛد حَل پانَس مَنٛز۔ وَق ووت أمِس گۄو پَرماتما ہَس سٟتؠ میُل‌۔ٛWiki letter w.svg یہِ چھُ وُنؠ نامُکَمَل مَضموٗن۔ تۄہؠ ہٮیٚکِو اَتھ اَضافہٕ کٔرتھؠ مزید بہتر بنٲتھؠ۔