مَوادَس کُن گٔژھِو

3 (گرَٛنٛد)

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا
← 2 3 4 →
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
لَفظیترٛےٚ
صفاتی3rd
(ترٛیٚیُم)
پوٗرؠ بوگprime
یونٲنی نَمبَرΓ´
رومَن نَمبَرIII
باینری نَمبَر112
ٹیرینری نَمبَر103
اۄکٹل38
ڈیوڈو ڈیسِمل312
ہکسا ڈیسِمل316

3 (نَمبَر) چھُ اَکھ نَمبَر یُس 2 کھوتہٕ بۆڈ چھُ تہٕ 4 کھوتہٕ لوکُٹ چھُ۔