مَوادَس کُن گٔژھِو

1 (گرَٛنٛد)

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا
← 0 1 2 →
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
لَفظیاَکھ
صفاتی1یِم
(گۄڈنیُٛک)
یونٲنی نَمبَرΑ´
رومَن نَمبَرI
یونیکوڈ نِشان
باینری نَمبَر12
ٹیرینری نَمبَر13
اۄکٹل18
ڈیوڈو ڈیسِمل112
ہکسا ڈیسِمل116

1 (نَمبَر) چھُ اَکھ نَمبَر یُس 0 کھوتہٕ بۆڈ چھُ تہٕ 2 کھوتہٕ لوکُٹ چھُ.