चंद्रगुप्त मौर्य

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

चंदरगुप्त मौर्य ओस मौर्य साम्राज़ुन संस्थापक त॒ महाराज़ा


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।