गोपाल कृष्ण गोखले

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، گوپال کرشن گوکھلے پَرُن۔

गोपाल क्रिश्न गोखले

गोपाल क्रिश्न गोखले (९ मे १८६६ – १९ फॅर्वरी १९१५) छु बर्तानवी सरकॉर ख़िलॉफ़ हिंदुस्तॉनी जंगे आज़ादी मंज़ अख अहॅम रॅहनुमा। गोपाल क्रिश्न गोखले छु इंडियन नेश्नल कांग्रेस पार्टीयुस माड्रेट रुक्न। गोपाल क्रिश्न गोखले छु बाल गंगादर तिलकुन अज़ीम सियासी दुश्मन।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।