बाल गंगाधर तिलक

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
लोकमान्य श्री बाळ गङ्गाधर तिलकजी: अख तस्वीर

बाल गंगादर तिलाक अथवा लोकमान्य तिलक (२३ जुलाइ १८५६ - १ ऑगस्ट १९२०), पैदाइशी नाव केशव गंगादर तिलक छु अख बारतीय राश्ट्रवादी, मास्टरजी, सामाजिक सुधारक, वकील त॒  अख आज़ादी सेनानी। बाल गंगादर तिलाकजी छु बारतीय जंगे आज़ादी तहरीक क प्रथम रेहनुमा।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।