مَوادَس کُن گٔژھِو

وِکیٖپیٖڈیا:بَروسہٕ مَند ذَرایعہ

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا

وِکیٖپیٖڈیا مَضموٗن ہٕنٛز بُنیاد گَژھہِ "بَروسہٕ مَند، شایع ذَرایَن" پؠٹھ مَبنی آسٕنؠ. پرٛتھ کانہہ بٕڈ یا لۄکٹ راے یۄس ذَرایَن مَنٛز شایع تہٕ غٲر جٲنِبدارانہٕ آسہِ گَژھہِ بَیان کَرنہٕ یِنؠ. اَگر کُنہِ عُنٛوانَس مُتلِق آسہِ نہٕ بَروسہٕ مَند ذَرایعہ دٕستِیاب، سُہٕ مَضموٗن گَژھہِ نہٕ وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ بَناونہٕ یُن.

مَضموٗن یِم زِندہ اِنسانَن مُتلِق آسین، تِمن مَنٛز گَژھَن بَروسہٕ مَند ذَرایعہ ہُند سطٕر حَوالہٕ آسُن.