وِکیٖپیٖڈیا:اِنتِظٲمؠ

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia Administrator.svg

اِنتِظٲمؠ (Administrator) چھِ دُکُن یمن خاص حق چھُ دنہٕ یوان تاکہ تم دِین انجام کینہہ اَہم کامہ وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ۔ یم کامہ چھِ بس اِنتِظٲمؠ ہکن انجام دیت مِثآل صفحہٕ حزف یا غآر حزف تہٕ محفوظ یا غآر محفوظ کرن۔

وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ چھِ کُل ۳ اِنتِظٲمؠ۔

اِنتِظٲمؠ چِھنہٕ وِکیٖمیٖڈیا تَنظیٖمہٕ ہند مُلأزِم آسآن؛ تیم چِھ آسآن رَضاکار رُکُن ییٖم بآضابتہٕ مُقرَر کرنہٕ چِھ آسان آمتؠ۔

اِنتِظٲمؠ اِختِیار

اِنتِظٲمؠ چِھ وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ وآریاہ کآمہٕ اَنجام دِوآن۔ کینٛہہ کآمہٕ چِھ صرف تیم اَنجام دیتھ ہیکان یِمَن مَنٛز بونہٕ کَنہٕ دِنہٕ آمژٕ کآمہٕ شآمِل چھےٚ:

  • صفہٕ رٲچھؠ کرن:
  • صفہٕ حزف کرن:
  • رُکُن بلآک کرن:

شٲمِل اِنتِظٲمؠ

اِنتِظٲمؠن پزِ نہٕ تِمَن حالاتَن مَنٛز اِنتِظٲمؠ آواز اِستِعمال کرنؠ یِمَن مَنٛز تِم شٲمِل آسَن۔

رُکُن حَق مُتعلِق دَرخاست

اِنتِظٲمؠ چھِ وِکیٖپیٖڈیا:اِنتِظٲمی خٲطرٕ دَرخاستہٕ صَفَس پؠٹھ چُننہٕ یوان۔ اَلبتہٕ عارضی اِنتِظٲمؠ چھِ وِکیٖپیٖڈیا:اِجازتَن خٲطرٕ دَرخاستہٕ/اِنتِظٲمؠ صفحسَ پؠٹھ مُقرر کرنہٕ یوآن۔ اَکھ رُکن ہؠکہٕ پآنَس یا بؠیِس صآرفَس اِنتِظٲمؠ بَننہٕ خٲطرٕ نامزَد کٕرتھ۔

بێیہِ وُچھِو

Wikipedia:اِنٹَرفیس اِنتِظٲمؠ