مَوادَس کُن گٔژھِو

شَميم دٮ۪و آزاد

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا
شَميم ديو آزاد
پیٚشہِگُلو کار
موسیٖقی آلہٕآواز
یَنامپَدَم شِری

شَمیم دیو آزاد چھِ جۆم تہٕ کٔشیٖر ہٕنٛز مَشہوٗر کٲشِر گیوُ کار۔

حَوالہٕ[اؠڈِٹ]