مَوادَس کُن گٔژھِو

13 (گرَٛنٛد)

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا
← 12 13 14 →
لَفظیترُٛواہ
صفاتی13یِم
(ترُٛوٲہیُٛم)
پوٗرؠ بوگprime
یونٲنی نَمبَرΙΓ´
رومَن نَمبَرXIII
یونیکوڈ نِشان
باینری نَمبَر11012
ٹیرینری نَمبَر1113
اۄکٹل158
ڈیوڈو ڈیسِمل1112
ہکسا ڈیسِملD16

13 (گرَٛنٛد) چھُ اَکھ نَمبَر یُس 12 کھوتہٕ بۆڈ چھُ تہٕ 14 کھوتہٕ لوکُٹ چھُ۔