सुभाष काक

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، سُباش كاک پَرُن۔

२०१५ मंज़ सुभाष काक
सुभाष काक (पॅदाइश: २६ मार्च १९४७) छु अख बारतीय-अमॅरिकी कंप्यूटर साइंसदान।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।