वल्लभ भाई पटेल

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
वल्लभ भाई पटेल

सरदार वल्लभ भाई पटेल या वल्लब बाई पटेल (३१ ऑक्टोबर १८७५ – १५ दसंबर १९५०) ओस बारत देशुक प्रथम उप प्रधानमंत्री। सु ओस बारतीय वकील त॒ सियासॅत दॉन, इंडियन नेश्नल कांग्रेसुन नेता त॒ अख संयुक्त बारतीय जमहूरियतुन संस्थापक पितामह। 


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।