लाला लाजपत राए

From Wikipedia
पंजाब केसरी श्री लाला लाजपत राए जी

लाला लाजपत राय (२८ जॅनवरी १८६५ - १७ नवंबर १९२८) या पंजाब केसरी नाव सीठ मश्हूर छु अख बारतीय पंजाबी लिखारी त॒ राजनीतिज्ञ। लाला लाजपत राए छु मुख्यतः बारतीय जंगे आज़ादी मंज़ अख नेता ख़ॉतिर मश्हूर।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।