मुहम्मद इक़बाल

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، محمد اقبال پَرُن۔

डाकटर सर अलामह महमद अक़बाल

मुहम्मद इक़बाल मसऊदी (1877-1938) अवस अख मशहवٗर शٲअिर, फ़िलासफ़र तहٕ वचारक।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।