महाराष्ट्र

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
     
महाराष्ट्र

महाराष्ट्र छु भारतस मंज़ अख सूबॖ। यॆम्यसॖन्ज़ राज़दऻनी छॆ बम्बए


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।

مغربی بنگال