महाराना प्रताप

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
राजा रवी वर्मा जानिब महाराना प्रतापुन चित्रन
प्रताप सिंग (९ मे १५४० – २९ जॅनवरी १५९७) आम नाव महाराना प्रताप ओस उत्तर-पश्चिम हिन्द मंज़ मेवारुन राज़ा। राना प्रतापुन अज़ीम दुश्मन ओस मुग़ल बादशाह जलाल उद्दीन मुहँमद अकबर


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।