मवसयٖक़य

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، موسیٖقی پَرُن۔

Musical notes.svg

मवसयٖक़य छु आख फ़न.


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।