बाल

Wikipedia پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، بال پَرُن۔

बालनिन तस्वीर
बाल छु बूमि द्रव्यमानिन बौगोलिक विशेशता।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।