बाल

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، بال پَرُن۔

बालनिन तस्वीर
बाल छु बूमि द्रव्यमानिन बौगोलिक विशेशता।


Wiki letter w.svg यि छु वुन्य नामुकम्मल मज़मून, तॊह्य हॆकिव यथ इज़ाफ़ॖ कऺरिथ बहतर बनऻविथ।