भारतीय उपमहादीप

From Wikipedia
सीअईए मुतॉबिल बर्रे सग़ीरे हिंद
बर्रे सग़ीरे हिंद यॉनि बारतीय उपमहादीप छु बर्रे आज़म एशिया मंज़ अख खित्तॅह। यि खित्तॅह मंज़ ममालिक बारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश त॒ नेपाल शॉमिल।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।