पाकिस्‍तान

From Wikipedia
(Redirected from पाकिस्तान)

:نستعلیق خاطر، پاکِستان پَرُن۔

पॅर्चम
नक़्शॅह

पाकिस्तान, दफ़्तरी नाव इस्लामी जम्हूरियते पाकिस्तान छु बर्रे सग़ीरे हिंद मंज़ अख देश।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।