फारूक अब्दुल्ला

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، فاروق عبدالله پَرُن۔

फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला छु शयख़ अबदाललه सुनٛद नयٛचव. यहि अवस कशयٖरुक मुखय मनतरयٖ.


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।