फ़नहि फ़वटवٗ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، فَنہِ فوٹوٗ پَرُن۔

फ़नहि फ़वटवٗ

फ़नहि फ़वटवٗ छु आख फ़न।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।