नज़ुन

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، نَژُن پَرُن۔

नज़ुन

नज़ुन छु आख फ़न.


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।