जॊम तॖ कऺशीर

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
       
Jammu and Kashmir in India (de-facto) (disputed hatched).svg
Jammu and Kashmir Flag (1952-2019).svg
मुहर

जॊम तॖ कऺशीर छु भारतस मंज़ अख सूबॖ। यि छु भारतुक सारिवॖय खॏतॖ शुमऻली सूबॖ।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।

مغربی بنگال