गौतम बुद्ध

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
सिरी महात्मा गौतम बुद्ध जी हुँज़ प्रतिमा

गौतम बुद्ध (लगभग ५६३ ईसा पूर्व / ४८० बीसीई - लगभग ४८३ ईसा पूर्व ४०० ईसा पूर्व) या सिद्धार्थ गौताम अथवा सामान्य नाव केवल बुद्धा ओस अख तपस्वी त॒ ऋषि। बुद्धा हँज़ रचनॉनन प्यठ बुद्ध धर्म हुँज़ बुनियॉद।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।