गौतम बुद्ध

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
श्री महात्मा गौतम बुद्ध जी क प्रतिमा

गौतम बुद्ध (लगभग ५६३ ईसा पूर्व / ४८० बीसीई - लगभग ४८३ ईसा पूर्व ४०० ईसा पूर्व) या सिद्धार्थ गौताम या आम नाम सिर्फ़ बुद्धा छु एक तपस्वी त॒  ऋषि। बुद्धा क रचनॉनन प्यठ बुद्ध दर्म स्थॉपित।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।