अमरनाथ मंदिर

From Wikipedia
अमरनाथ मंदिर नज़ारॅह

अमरनाथ मंदिर छु कॅशीर मंज़ अख हिंदु तीर्थ अस्तॉन। अमरनाथस मंदिरस छु सिरीनगर नामी राज़दानी शहर सीठ १४१ किलोमीटरुन दुरी प्यठ वाक़्य वनान।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।