अदब

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، اَدَب پَرُن۔

अदब

अदब छु आख फ़न।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।