अटल बिहारी वाजपेई

Wikipedia پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search
२००२ मंज़ श्री प्रदानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी

अटल बिहारी बाजपेई (पैदाइश २५ दसंबर १९२४) ओस बारत देशुन साबक़ वज़ीर-ए-आज़म तु आसल सियासतदान। सु ओस भारतीय जनता पार्टी नामी सियासी दल सीठ।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।