अटल बिहारी वाजपेई

From Wikipedia
२००२ मंज़ श्री प्रदानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी

अटल बिहारी बाजपेई (पैदाइश २५ दसंबर १९२४) छु बारत देशुन दॅश्म प्रदानमंत्री। अटल बिहारी बाजपेई छु भारतीय जनता पार्टी क सियासी दल सीठ।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।