مَدَتھ:خاص صَفہٕ

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا

وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ چھُ خاص صَفہٕ تِمن صَفَن یِوان وَننہٕ یِم سافتٕویر چھُ پانے بَناوَن۔ یِمَن صَفَن برونٛہہ چھُ Special: یا حاض: آسان۔