مَوادَس کُن گٔژھِو

زَنٛگ

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا
زَنٛگ
حِصہٕfree limb، مَخصوٗص اؠناٹمی تان، leg
یَمیُک حِصہٕbody، lower limb
اِستِمال کَرنہٕterrestrial locomotion، weight-bearing
ناوteɸir
اؠناٹمی مَنٛز پَتاlower limb
Develops frompelvic fin
یِمَن ستؠ جوڈِتھtorso
این سی ای شِناختھ نَمبَرC32974
یَتھ نِش مُختَلِفfree upper limb

زَنگ چھِ تان یِم جانوَرن پَکنَس مَنٛز مَدَتھ چھِ کَران.