رینَل ویٖن

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا

رینَل ویٖنہٕ چھِ تِم ویٖنہٕ یِم بۄکہٕ وَچو پؠٹھ خوٗن نیبر کَران چھِ یِم چھِ بۄکہٕ وَچَن اِنفیرِیَر وینا کاوا سٟتؠ مِلاوَن۔ یِم چھِ بۄکہٕ وَچَن مَنٛز فِلٹَر کَرنہٕ آمُت خوٗن پَکناوَن.

ڈانٛچہٕ[اؠڈِٹ]

پرَٛتھ بۄکہٕ وَچہِ چھِ اَکھ ویٖن.

نِگار خانہٕ[اؠڈِٹ]

حَوالہٕ[اؠڈِٹ]