مَوادَس کُن گٔژھِو

رُکُن:Cewbot/log/20150916/configuration

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا

This is the configuration for cewbot normalizing {{Multiple issues}}: Condense multiple maintenance templates into {{Multiple issues}}, and extract single maintenance template from {{Multiple issues}}.

Multiple_issues_template_name
Multiple issues
template_count_to_be_split
1
template_count_to_be_merged
2
template_count_to_be_reported
2
report_page
Wikipedia:Database reports/Pages contains too many maintenance templates
counter_page
Wikipedia:Database reports/Pages contains too many maintenance templates/counter

Please go to CeJS@translatewiki to translate these messages.

maintenance template list

[اؠڈِٹ]
 1. Template:Abbreviations
 2. Template:Academic booster
 3. Template:Accessibility dispute
 4. Template:Advert
 5. Template:All plot
 6. Template:Almanac
 7. Template:Alumni
 8. Template:Anachronism
 9. Template:Autobiography
 10. Template:BLP IMDb refimprove
 11. Template:BLP IMDb-only refimprove
 12. Template:BLP more footnotes needed
 13. Template:BLP no footnotes
 14. Template:BLP one source
 15. Template:BLP primary sources
 16. Template:BLP self-published
 17. Template:BLP sources
 18. Template:BLP unsourced
 19. Template:BLP unverified
 20. Template:Bad linked references
 21. Template:Bad summary
 22. Template:Believerpov
 23. Template:Biblio
 24. Template:Blacklisted-links
 25. Template:Broad-concept article
 26. Template:Broaden
 27. Template:Buzzword
 28. Template:CIA World Factbook only
 29. Template:COI
 30. Template:Catholic cleanup
 31. Template:Check category
 32. Template:Cherry-picked
 33. Template:Circular
 34. Template:Citation style
 35. Template:Citations broken
 36. Template:Cite check
 37. Template:Clarify radiocarbon calibration
 38. Template:Cleanup
 39. Template:Cleanup AfD
 40. Template:Cleanup HTML
 41. Template:Cleanup bare URLs
 42. Template:Cleanup biography
 43. Template:Cleanup book
 44. Template:Cleanup film
 45. Template:Cleanup higher education
 46. Template:Cleanup images
 47. Template:Cleanup infobox
 48. Template:Cleanup lang
 49. Template:Cleanup list
 50. Template:Cleanup reorganize
 51. Template:Cleanup rewrite
 52. Template:Cleanup school
 53. Template:Cleanup split
 54. Template:Cleanup taxon
 55. Template:Cleanup tense
 56. Template:Cleanup translation
 57. Template:Cleanup weighted
 58. Template:Cleanup-PR
 59. Template:Close paraphrasing
 60. Template:Coatrack
 61. Template:Colloquial
 62. Template:Condense
 63. Template:Confusing
 64. Template:Connected contributor
 65. Template:Content
 66. Template:Context
 67. Template:Contradicts other
 68. Template:Contradicts others
 69. Template:Copy edit
 70. Template:Copy to Wikimedia Commons
 71. Template:Copy to Wikisource
 72. Template:Copy to Wiktionary
 73. Template:Copying within Wikipedia
 74. Template:Coverage
 75. Template:Create list
 76. Template:Cv-unsure
 77. Template:Dead end
 78. Template:Debate
 79. Template:Dicdef
 80. Template:Directory
 81. Template:Dispute about
 82. Template:Disputed
 83. Template:Disputed title
 84. Template:Duplicated citations
 85. Template:Duplication
 86. Template:Essay
 87. Template:Essay-like
 88. Template:Example farm
 89. Template:Excessive citations
 90. Template:Expert needed
 91. Template:External links
 92. Template:Famous
 93. Template:Fanpov
 94. Template:Fiction
 95. Template:Fiction trivia
 96. Template:Format
 97. Template:Format footnotes
 98. Template:Formula missing descriptions
 99. Template:Fringe theories
 100. Template:Full citations needed
 101. Template:Further reading cleanup
 102. Template:Game guide
 103. Template:Generalize
 104. Template:Geographical imbalance
 105. Template:Globalize
 106. Template:Hidden translation
 107. Template:Hoax
 108. Template:Hook
 109. Template:How-to
 110. Template:Human-centric
 111. Template:Ibid
 112. Template:Image captions for cleanup
 113. Template:Improve categories
 114. Template:In popular culture
 115. Template:In-universe
 116. Template:Inadequate lead
 117. Template:Inappropriate person
 118. Template:Inappropriate title
 119. Template:Incomprehensible
 120. Template:Jagged 85 cleanup
 121. Template:Japanese script needed
 122. Template:Kayfabe
 123. Template:Korean script needed
 124. Template:Lacking ISBN
 125. Template:Lacking overview
 126. Template:Lead extra info
 127. Template:Lead missing
 128. Template:Lead rewrite
 129. Template:Lead too long
 130. Template:Lead too short
 131. Template:Like resume
 132. Template:Localist
 133. Template:Long plot
 134. Template:MOS
 135. Template:MOSLOW
 136. Template:Manual
 137. Template:Media IMDb refimprove
 138. Template:Metricate
 139. Template:Misleading
 140. Template:Missing information
 141. Template:More citations needed
 142. Template:More footnotes needed
 143. Template:More medical citations needed
 144. Template:More science citations needed
 145. Template:NPOV language
 146. Template:NRIS-only
 147. Template:Needsattention
 148. Template:Neologism
 149. Template:No footnotes
 150. Template:No plot
 151. Template:Non-free
 152. Template:Non-free-overuse
 153. Template:Not English
 154. Template:Not a forum
 155. Template:Notability
 156. Template:Obituary
 157. Template:One source
 158. Template:Only primary sources
 159. Template:Original research
 160. Template:Orphan
 161. Template:Outdated as of
 162. Template:Over-coverage
 163. Template:Over-quotation
 164. Template:Overcolored
 165. Template:Overcoloured
 166. Template:Overlinked
 167. Template:Overly detailed
 168. Template:POV
 169. Template:POV check
 170. Template:POV lead
 171. Template:POV title
 172. Template:Page numbers improve
 173. Template:Page numbers needed
 174. Template:Paid contributions
 175. Template:Partisan sources
 176. Template:Peacock
 177. Template:Primary sources
 178. Template:Pro and con list
 179. Template:Promotional tone
 180. Template:Prone to spam
 181. Template:Proofreader needed
 182. Template:Prose
 183. Template:Pseudo
 184. Template:Puffery
 185. Template:Purpose
 186. Template:Rank order
 187. Template:Recentism
 188. Template:Refexample
 189. Template:Refimprove-spam
 190. Template:Religious text primary
 191. Template:Repetition
 192. Template:Research paper
 193. Template:Review
 194. Template:Rough translation
 195. Template:Schedule
 196. Template:Science review
 197. Template:Sections
 198. Template:Self-contradictory
 199. Template:Self-published
 200. Template:Self reference cleanup
 201. Template:Sources exist
 202. Template:Specific
 203. Template:Speculation
 204. Template:Split
 205. Template:Split portions
 206. Template:Story
 207. Template:Synthesis
 208. Template:Systemic bias
 209. Template:Technical
 210. Template:Term paper
 211. Template:Textbook
 212. Template:Third-party
 213. Template:Time-context
 214. Template:Tone
 215. Template:Too abstract
 216. Template:Too few opinions
 217. Template:Too many photos
 218. Template:Too many see alsos
 219. Template:Translation WIP
 220. Template:Travel guide
 221. Template:Trivia
 222. Template:USRD-wrongdir
 223. Template:USgovtPOV
 224. Template:Unbalanced
 225. Template:Uncategorized
 226. Template:Uncited category
 227. Template:Unclear date
 228. Template:Under construction
 229. Template:Underlinked
 230. Template:Undisclosed paid
 231. Template:Undue weight
 232. Template:Unfocused
 233. Template:Unreferenced
 234. Template:Unreliable sources
 235. Template:Unrepresentative
 236. Template:Update
 237. Template:Update-EB
 238. Template:User-generated
 239. Template:Verbosity
 240. Template:Verifiability
 241. Template:Verify sources
 242. Template:Very long
 243. Template:Weasel
 244. Template:You
 245. Template:حَوالہٕ وَرٲے

maintenance template list to be excluded

[اؠڈِٹ]
 1. Template:Use mdy dates
 2. Template:Use dmy dates
 3. Template:EngvarB
 4. Template:Use American English
 5. Template:Use Australian English
 6. Template:Use British (Oxford) English
 7. Template:Use British English
 8. Template:Use British English Oxford spelling
 9. Template:Use Canadian English
 10. Template:Use Harvard referencing
 11. Template:Use Hong Kong English
 12. Template:Use Indian English
 13. Template:Use Irish English
 14. Template:Use Jamaican English
 15. Template:Copypaste
 16. Template:Merge
 17. Template:Merge from
 18. Template:Merge to

Categories adding to report

[اؠڈِٹ]