بَین الاقوٲمی ریڈیالجی دۄہ

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا
بَین الاقوٲمی ریڈیالجی دۄہ
بُنیاد8 نَوَمبَر 2012
ناو مَنسوبہٕریڈیالجی
مَرکزی موضوٗعریڈیالجی
پرَٛتھ ؤریہِ8 نَوَمبَر

بَین الاقوٲمی ریڈیالجی دۄہ چھُ اَکھ سالانہٕ دۄہ یُس طِبی تَصویٖر سٲزی ہٕنٛز اہمِتَھ باونہٕ خٲطرٕ مَناونہٕ چھُ یِوان۔ یہِ دۄہ چھُ پرٛتھ ؤریہِ 8 نَومبَر مَناونہٕ یِوان۔ اَمہِ دۄہ آے اصلی اؠکسرے دٕریافَت کَرنہٕ۔ یہِ آو گۄڈٕ 2012 مَنٛز ایوروپِیَن سوسایٹی آف ریڈیالجی، ریڈیالجِکل سوسایٹی آف نارٕتھ اَمریٖکہ تہٕ اَمریٖکَن کالیٚج آف ریڈیالجی ہٕنٛدِ مَعاونَتھ سٟتؠ مَناونہٕ۔ یہِ دوہ چھِ 200 قومی سوسائیٹی مَناوَن دُرُس عالمَس مَنٛز.

پَسہِ مَنظَر[اؠڈِٹ]

یہِ دۄہ آو ریڈیالجی ہٕنٛدِ ایوروپِیَن دۄہ پَتہٕ یُس 2011 مَنٛز آیاو بارسَس اَنہٕ۔ گۄڈنیُٛک تہٕ ٲخری دۄہ آو فَرؤری 10 2011 پؠٹھ مَناونہٕ۔ یہِ دوہ آیاو رونٹیگن سٕندِس کَرنَس پؠٹھ مَناونہٕ.

بیٚیہِ وُچھِو[اؠڈِٹ]

حَوالہٕ[اؠڈِٹ]

بیٖروٗنی لِنکہٕ[اؠڈِٹ]