शिवा जी

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
बर्तानवी अजाइब गॅर मंज़ शिवा जी'इन तस्वीर
शिवा जी भोसले (तक़रीबन. १६२७/१६३० – ३ अप्रैल १६८०), मुकम्मल नाव छत्रपति शिवा जी महाराज़ ओस अख बारतीय मुजाहिद्द राज़ा त॒ भोसले मराठा क़बीला हुँज़ रुकुन। सु मराठा सामराजुन बानी त॒ यि सामराजुन प्रथम छत्रपति - यॉनि आसल राहनुमा।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।