शिवा जी

From Wikipedia
बर्तानवी अजाइब गॅर मंज़ शिवा जी'इन तस्वीर
शिवा जी भोसले (तक़रीबन. १६२७/१६३० – ३ अप्रैल १६८०), मुकम्मल नाव छत्रपति शिवा जी महाराज़ छु अख बारतीय योद्धा राज़ा त॒ भोसले मराठा कबीलॅहुन सदस्य। यि मराठा सामराजुन बानी त॒ यि सामराजुन प्रथम छत्रपपि यॉनि अज़ीम रॅनुमा।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।