मारच

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، مارچ پَرُن۔

मारच छؙ फ़र_वरय पत यिवान.


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।