मजयब अलरहमान हसयनय

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

:نستعلیق خاطر، مجیب الرحمان حسینی پَرُن۔

महमद मजयब अलरहन हसयनय (1999) अवस अख़ मशहवर शा_यर, नअत ख़वान, दारशक तव वचारक.


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।