مَوادَس کُن گٔژھِو

وِکیٖپیٖڈیا:چوک

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا


کٲشرِ وِکیٖپیٖڈیا چوکِ پؠٹھ خٲر مَقدَم۔


کَتھ بات


چائے جائے
اکھ مِلَن سار جاے ییٚتِؠتھ تُہؠ ہیکو پَنٕنؠ سَوال پرٕژِھت


اؠسَمبَلی شعبہٕ ( سٲری شعبہٕ وُچھو )


حِکمَتہِ عَملی

حِکمَتہِ عَملی تہٕ پالسییَن مُتلِق کَتھ باتھ


تَکنیٖکی

تَکنیٖکی مَسلَن مُتلِق کَتھ باتھ


تَجویٖز
نٔوؠن تَجویٖزَن مُتلِق کَتھ باتھ


راے جاے

راے دِینہٕ خٲطرٕ جاے


وِکیٖمیٖڈیا

وِکیٖمیٖڈیا فاوٗنڈیشَن مَتلِق کَتھ باتھ


باقٕے

کَتھ باتھ یۄس نہٕ باقؠن حِصَن مَنٛز یِوان چھِنٕو عَوامی پٲغام

Movement Strategy and Governance News – Issue 7

[اؠڈِٹ]

Movement Strategy and Governance News
Issue 7, July-September 2022Read the full newsletter


Welcome to the 7th issue of Movement Strategy and Governance News! The newsletter distributes relevant news and events about the implementation of Wikimedia's Movement Strategy recommendations, other relevant topics regarding Movement governance, as well as different projects and activities supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team of the Wikimedia Foundation.

The MSG Newsletter is delivered quarterly, while the more frequent Movement Strategy Weekly will be delivered weekly. Please remember to subscribe here if you would like to receive future issues of this newsletter.

 • Movement sustainability: Wikimedia Foundation's annual sustainability report has been published. (continue reading)
 • Improving user experience: recent improvements on the desktop interface for Wikimedia projects. (continue reading)
 • Safety and inclusion: updates on the revision process of the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines. (continue reading)
 • Equity in decisionmaking: reports from Hubs pilots conversations, recent progress from the Movement Charter Drafting Committee, and a new white paper for futures of participation in the Wikimedia movement. (continue reading)
 • Stakeholders coordination: launch of a helpdesk for Affiliates and volunteer communities working on content partnership. (continue reading)
 • Leadership development: updates on leadership projects by Wikimedia movement organizers in Brazil and Cape Verde. (continue reading)
 • Internal knowledge management: launch of a new portal for technical documentation and community resources. (continue reading)
 • Innovate in free knowledge: high-quality audiovisual resources for scientific experiments and a new toolkit to record oral transcripts. (continue reading)
 • Evaluate, iterate, and adapt: results from the Equity Landscape project pilot (continue reading)
 • Other news and updates: a new forum to discuss Movement Strategy implementation, upcoming Wikimedia Foundation Board of Trustees election, a new podcast to discuss Movement Strategy, and change of personnel for the Foundation's Movement Strategy and Governance team. (continue reading)

Thank you for reading! RamzyM (WMF) 01:37, 18 جُلے 2022 (UTC)

Announcing the six candidates for the 2022 Board of Trustees election

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi everyone,

The Affiliate voting process has concluded. Representatives from each Affiliate organization learned about the candidates by reading candidates’ statements, reviewing candidates’ answers to questions, and considering the candidates’ ratings provided by the Analysis Committee. The selected 2022 Board of Trustees candidates are:

You may see more information about the Results and Statistics of this Board election.

Please take a moment to appreciate the Affiliate Representatives and Analysis Committee members for taking part in this process and helping to grow the Board of Trustees in capacity and diversity. These hours of volunteer work connect us across understanding and perspective. Thank you for your participation.

Thank you to the community members who put themselves forward as candidates for the Board of Trustees. Considering joining the Board of Trustees is no small decision. The time and dedication candidates have shown to this point speaks to their commitment to this movement. Congratulations to those candidates who have been selected. A great amount of appreciation and gratitude for those candidates not selected. Please continue to share your leadership with Wikimedia.

Thank you to those who followed the Affiliate process for this Board election. You may review the results of the Affiliate selection process.

The next part of the Board election process is the community voting period. You may view the Board election timeline here. To prepare for the community voting period, there are several things community members can engage with in the following ways:

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF) 14:03, 27 جُلے 2022 (UTC)

Vote for Election Compass Statements

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

Volunteers in the 2022 Board of Trustees election are invited to vote for statements to use in the Election Compass. You can vote for the statements you would like to see included in the Election Compass on Meta-wiki.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/disagree/neutral). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Volunteers propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF) 21:01, 27 جُلے 2022 (UTC)

The 2022 Board of Trustees election Community Voting period is now open

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi everyone,

The Community Voting period for the 2022 Board of Trustees election is now open. Here are some helpful links to get you the information you need to vote:

If you are ready to vote, you may go to SecurePoll voting page to vote now. You may vote from August 23 at 00:00 UTC to September 6 at 23:59 UTC. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page.

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF)

Invitation to join the Movement Strategy Forum

[اؠڈِٹ]
فرما:More languages

Hello everyone,

The Movement Strategy Forum (MS Forum) is a multilingual collaborative space for all conversations about Movement Strategy implementation.

We are inviting all Movement participants to collaborate on the MS Forum. The goal of the forum is to build community collaboration, using an inclusive multilingual platform.

The Movement Strategy is a collaborative effort to imagine and build the future of the Wikimedia Movement. Anyone can contribute to the Movement Strategy, from a comment to a full-time project.

Join this forum with your Wikimedia account, engage in conversations, and ask questions in your language.

The Movement Strategy and Governance team (MSG) launched the proposal for the MS Forum in May 2022. There was a 2-month community review period, which ended on 24 July 2022. The community review process included several questions that resulted in interesting conversations. You can read the Community Review Report.

We look forward to seeing you at the MS Forum!

Best regards,

the Movement Strategy and Governance Team

User:MNadzikiewicz (WMF) 11:32, 29 اَگَست 2022 (UTC)[جَواب دِیِو]

The Vector 2022 skin as the default in two weeks?

[اؠڈِٹ]
The slides for our presentation at Wikimania 2022

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 30 wikis, including sister projects, all accounting for more than 1 billion pageviews per month. On average 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skin

[اؠڈِٹ]

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?

[اؠڈِٹ]

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our plan

[اؠڈِٹ]

If no large concerns are raised, we plan on deploying in the week of October 3, 2022. If your community would like to request more time to discuss the changes, hit the button and write to us. We can adjust the calendar.

If you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will gladly answer! Also, see our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) 04:15, 22 سَتَمبَر 2022 (UTC)[جَواب دِیِو]

Update on Vector 2022

[اؠڈِٹ]

Hello. I'm sorry for not communicating in your language. I'll be grateful if you translated my message. I'm writing on behalf of the Web team working on the new skin, Vector 2022.

We wanted to apologize for the delays in the deployment of Vector 2022. We know many of you are waiting for this eagerly. We have been delaying the deployment because we have been working on the logos. It has taken us more time than originally expected. Once the logos are ready, we will let you know the exact date of deployment. We are planning for either the next (more likely) or the following week. If your wiki doesn't currently have a localized logo, we encourage you to reach out to us and we can help make one.

We invite you to get involved in the project. Contact us if you have any questions or need any help, particularly with the compatibility of gadgets and user scripts. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) 23:24, 19 اَکتوٗبَر 2022 (UTC)[جَواب دِیِو]

Invitation to attend “Ask Me Anything about Movement Charter” Sessions

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

During the 2022 Wikimedia Summit, the Movement Charter Drafting Committee (MCDC) presented the first outline of the Movement Charter, giving a glimpse on the direction of its future work, and the Charter itself. The MCDC then integrated the initial feedback collected during the Summit. Before proceeding with writing the Charter for the whole Movement, the MCDC wants to interact with community members and gather feedback on the drafts of the three sections: Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities (intentions statement). The Movement Charter drafts will be available on the Meta page here on November 14, 2022. Community wide consultation period on MC will take place from November 20 to December 18, 2022. Learn more about it here.

With the goal of ensuring that people are well informed to fully participate in the conversations and are empowered to contribute their perspective on the Movement Charter, three “Ask Me Anything about Movement Charter" sessions have been scheduled in different time zones. Everyone in the Wikimedia Movement is invited to attend these conversations. The aim is to learn about Movement Charter - its goal, purpose, why it matters, and how it impacts your community. MCDC members will attend these sessions to answer your questions and hear community feedback.

The “Ask Me Anything” sessions accommodate communities from different time zones. Only the presentation of the session is recorded and shared afterwards, no recording of conversations. Below is the list of planned events:

 • Asia/Pacific: November 4, 2022 at 09:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Chinese and Japanese.
 • Europe/MENA/Sub Saharan Africa: November 12, 2022 at 15:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Arabic, French and Russian.
 • North and South America/ Western Europe: November 12, 2022 at 15:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Spanish and Portuguese.

On the Meta page you will find more details; Zoom links will be shared 48 hours ahead of the call.

Call for Movement Charter Ambassadors

Individuals or groups from all communities who wish to help include and start conversations in their communities on the Movement Charter are encouraged to become Movement Charter Ambassadors (MC Ambassadors). MC Ambassadors will carry out their own activities and get financial support for enabling conversations in their own languages. Regional facilitators from the Movement Strategy and Governance team are available to support applicants with MC Ambassadors grantmaking. If you are interested please sign up here. Should you have specific questions, please reach out to the MSG team via email: strategy2030@wikimedia.org or on the MS forum.

We thank you for your time and participation.

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

MNadzikiewicz (WMF) 15:33, 7 نَوَمبَر 2022 (UTC)[جَواب دِیِو]

Apply for Funding through the Movement Strategy Community Engagement Package to Support Your Community

[اؠڈِٹ]
فرما:More languages

The Wikimedia Movement Strategy implementation is a collaborative effort for all Wikimedians. Movement Strategy Implementation Grants support projects that take the current state of a Movement Strategy Initiative and push it one step forward. If you are looking for an example or some guide on how to engage your community further on Movement Strategy and the Movement Strategy Implementation Grants specifically, you may find this community engagement package helpful.

The goal of this community engagement package is to support more people to access the funding they might need for the implementation work. By becoming a recipient of this grant, you will be able to support other community members to develop further grant applications that fit with your local contexts to benefit your own communities. With this package, the hope is to break down language barriers and to ensure community members have needed information on Movement Strategy to connect with each other. Movement Strategy is a two-way exchange, we can always learn more from the experiences and knowledge of Wikimedians everywhere. We can train and support our peers by using this package, so more people can make use of this great funding opportunity.

If this information interests you or if you have any further thoughts or questions, please do not hesitate to reach out to us as your regional facilitators to discuss further. We will be more than happy to support you. When you are ready, follow the steps on this page to apply. We look forward to receiving your application.

Best regards,
Movement Strategy and Governance Team
Wikimedia Foundation

MNadzikiewicz (WMF) 16:26, 14 نَوَمبَر 2022 (UTC)[جَواب دِیِو]

Opportunities open for the Ombuds commission and the Case Review Committee

[اؠڈِٹ]

Hi everyone! The Ombuds commission (OC) and the Case Review Committee (CRC) are looking for members. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to do so. There is more information below about the opportunity and the skills that are needed.

About the Ombuds commission

The Ombuds commission (OC) works on all Wikimedia projects to investigate complaints about violations of the privacy policy, especially in use of CheckUser and Oversight (also known as Suppression) tools. The Commission mediates between the parties of the investigation and, when violations of the policies are identified, advises the Wikimedia Foundation on best handling. They may also assist the General Counsel, the Chief Executive Officer, or the Board of Trustees of the Foundation in these investigations when legally necessary. For more on the OC's duties and roles, see Ombuds commission on Meta-Wiki.

Volunteers serving in this role should be experienced Wikimedians, active on any project, who have previously used the CheckUser/Oversight tools OR who have the technical ability to understand these tools and the willingness to learn them. They must be able to communicate in English, the common language of the commission. They are expected to be able to engage neutrally in investigating these concerns and to know when to recuse when other roles and relationships may cause conflict. Commissioners will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

About the Case Review Committee

The Case Review Committee (CRC) reviews appeals of eligible Trust & Safety office actions. The CRC is a critical layer of oversight to ensure that Wikimedia Foundation office actions are fair and unbiased. They also make sure the Wikimedia Foundation doesn’t overstep established practices or boundaries. For more about the role, see Case Review Committee on Meta-Wiki.

We are looking for current or former functionaries and experienced volunteers with an interest in joining this group. Applicants must be fluent in English (additional languages are a strong plus) and willing to abide by the terms of the Committee charter. If the work resonates and you qualify, please apply. Committee members will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

Applying to join either of these groups

Members are required to sign the Confidentiality agreement for nonpublic information and must be willing to comply with the appropriate Wikimedia Foundation board policies (such as the access to non-public information policy and the Foundation privacy policy). These positions requires a high degree of discretion and trust. Members must also be over 18 years of age.

If you are interested in serving in either capacity listed above, please write in English to the Trust and Safety team at ca(_AT_)wikimedia.org (to apply to the OC) or to the Legal Team at legal(_AT_)wikimedia.org (to apply to the CRC) with information about:

 • Your primary projects
 • Languages you speak/write
 • Any experience you have serving on committees, whether movement or non-movement
 • Your thoughts on what you could bring to the OC or CRC if appointed
 • Any experience you have with the Checkuser or Oversight tools (OC only)
 • Any other information you think is relevant

The deadline for applications is 31 December 2022 in any timezone.

Please feel free to pass this invitation along to any users who you think may be qualified and interested. Thank you!

On behalf of the Committee Support team,

مومینٹ چارٹَر کَتھ باتھ مَنٛز گٔژھِو شٲمِل

[اؠڈِٹ]

سَلام،

تۄہہِ آسہِ پَتا زِ، مومینٹ چارٹَر ڈرافٹِنگ کٔمِٹی (ایم سی ڈی سی) چھِ بَرادری ہٕنٛز تَجویٖز رَٹان کیٚنٛہہ ڈرافٹَن مُتلِق: یِم چھِ گۄڈٕ کَتھ، "مۄل تہٕ اصوٗل" تہٕ "کِردار تہٕ زِمہٕ دٲری" (مَقصَد جُملہٕ).

أسؠ چھِ یَژھ زِ کٲشِر بَرادری گَژھِ پوٗرٕ پٲٹھؠ اَتھ عَملہِ مَنٛز شٲمِل گَژھِن تہٕ اَتھ مُتلِق راے پیش کَرٕنؠ. اَمہِ کِن چھِ 9 دَسَمبَر 8:00 بَجے پؠٹھ 9:00 بَجے تام اَکھ آنلایِن مُلاکاتھ کَرنُک فٲصلہٕ نِنہٕ آمُت یُس گوٗگل میٖٹَس پؠٹھ آسہِ. أسؠ چھِ تۄہہِ داوَتھ دِوان اَتھ مَنٛز شٲمِل گَژھنہٕ خٲطرٕ تہٕ پَننؠ راے برٛونٛہہ کُن تھاونہٕ خٲطرٕ!

مومینٹ چارٹَر عُنوانَس مُتلِق ہیٚکِو تۄہہِ، مےٚ پژھِو مومینٹ چارٹَرَس مُتلِق کیٚنٛہہ تہِ تہٕ یِم ڈرافٹ پٔرِتھ (گۄڈٕ کَتھ, مۄل تہٕ اصوٗل, کِردار تہٕ زِمہٕ دٲری) کَتھ باتھ برٛونٛہہ.

 • تٲریٖخ: 9 دَسَمبَر 8:00 بَجے پؠٹھ 9:00 ہِندوستٲنؠ وَقٕت مُطٲبِق.
 • لِنک: یَتھ جاے

سَوالَن خٲطرٕ ہیٚکِو تۄہہِ مےٚ ستؠ کَتھ باتھ کٔرِتھ.


شُکرِیا. 511KeV (کتھ باتھ) 05:43, 9 دَسَمبَر 2022 (UTC)[جَواب دِیِو]

Community Wishlist Survey 2023 opens in January!

[اؠڈِٹ]

Please help translate to your language

Hello

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

Thank you! Community Tech, STei (WMF) 12:59, 13 دَسَمبَر 2022 (UTC)[جَواب دِیِو]

[اؠڈِٹ]

Please help translate to your language

We are really sorry for posting in English

Voting in the Wikimedia sound logo contest has started. From December 6 to 19, 2022, please play a part and help chose the sound that will identify Wikimedia content on audio devices. Learn more on Diff.

The sound logo team is grateful to everyone who participated in this global contest. We received 3,235 submissions from 2,094 participants in 135 countries. We are incredibly grateful to the team of volunteer screeners and the selection committee who, among others, helped bring us to where we are today. It is now up to Wikimedia to choose the Sound Of All Human Knowledge.

Best wishes, Arupako-WMF (کَتھ صَفہٕ) 16:48, 16 دَسَمبَر 2022 (UTC)[جَواب دِیِو]

Feminism and Folklore 2023

[اؠڈِٹ]
Please help translate to your language

Dear Wiki Community,

Christmas Greetings and a Happy New Year 2023,

You are humbly invited to organize the Feminism and Folklore 2023 writing competition from February 1, 2023, to March 31, 2023 on your local Wikipedia. This year, Feminism and Folklore will focus on feminism, women's issues, and gender-focused topics for the project, with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and a folk culture theme on Wikipedia.

You can help Wikipedia's coverage of folklore from your area by writing or improving articles about things like folk festivals, folk dances, folk music, women and queer folklore figures, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales, and more. Users can help create new articles, expand or translate from a list of suggested articles.

Organisers are requested to work on the following action items to sign up their communities for the project:

 1. Create a page for the contest on the local wiki.
 2. Set up a fountain tool or dashboard.
 3. Create the local list and mention the timeline and local and international prizes.
 4. Request local admins for site notice.
 5. Link the local page and the fountain/dashboard link on the meta project page.

This year we would be supporting the community's financial aid for Internet and childcare support. This would be provided for the local team including their jury and coordinator team. This support is opt-in and non mandatory. Kindly fill in this Google form and mark a mail to support@wikilovesfolklore.org with the subject line starting as [Stipend] Name or Username/Language. The last date to sign up for internet and childcare aid from our team is 20th of January 2023, We encourage the language coordinators to sign up their community on this link by the 25th of January 2023.

Learn more about the contest and prizes on our project page. Feel free to contact us on our meta talk page or by email us if you need any assistance.

We look forward to your immense coordination.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2023 International Team

Stay connected  

--MediaWiki message delivery (کَتھ صَفہٕ) 10:23, 24 دَسَمبَر 2022 (UTC)[جَواب دِیِو]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE

[اؠڈِٹ]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

Editing news 2023 #1

[اؠڈِٹ]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

This newsletter includes two key updates about the Editing team's work:

 1. The Editing team will finish adding new features to the Talk pages project and deploy it.
 2. They are beginning a new project, Edit check.

Talk pages project

Screenshot showing the talk page design changes that are currently available as beta features at all Wikimedia wikis. These features include information about the number of people and comments within each discussion.
Some of the upcoming changes

The Editing team is nearly finished with this first phase of the Talk pages project. Nearly all new features are available now in the Beta Feature for Discussion tools.

It will show information about how active a discussion is, such as the date of the most recent comment. There will soon be a new "نٔو موضوٗع" button. You will be able to turn them off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Please tell them what you think.

Daily edit completion rate by test group: DiscussionTools (test group) and MobileFrontend overlay (control group)

An A/B test for Discussion tools on the mobile site has finished. Editors were more successful with Discussion tools. The Editing team is enabling these features for all editors on the mobile site.

New Project: Edit Check

The Editing team is beginning a project to help new editors of Wikipedia. It will help people identify some problems before they click "بَدلاو کٔرِو شایع". The first tool will encourage people to add references when they add new content. Please watch that page for more information. You can join a conference call on 3 March 2023 to learn more.

Whatamidoing (WMF) (کَتھ) 23:24, 22 فَرؤری 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Your wiki will be in read only soon

[اؠڈِٹ]

Trizek (WMF) (کَتھ باتھ) 21:20, 27 فَرؤری 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023: We are back!

[اؠڈِٹ]

Please help translate to your language

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the third edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2023. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge!

ValentynNefedov (WMUA) (talk) 07:58, 1 March 2023 (UTC)

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions

[اؠڈِٹ]
Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.

Enabling Section Translation: a new mobile translation experience

[اؠڈِٹ]

Hello Kashmiri Wikipedians!

Apologies as this message is not in your language, ⧼Please help translate⧽ to your language.

The WMF Language team is pleased to let you know that we will like to enable the Section translation tool in Kashmiri Wikipedia. For this, our team will love you to read about the tool and test it so you can:

 • Give us your feedback
 • Ask us questions
 • Tell us how to improve it.

Below is background information about Section translation, why we have chosen your community, and how to test it.

Background information

Content Translation has been a successful tool for editors to create content in their language. More than one million articles have been created across all languages since the tool was released in 2015. The Wikimedia Foundation Language team has improved the translation experience further with the Section Translation. The WMF Language team enabled the early version of the tool in February 2021 in Bengali Wikipedia. Through their feedback, the tool was improved and ready for your community to test and provide feedback to make it better.

Section Translation extends the capabilities of Content Translation to support mobile devices. On mobile, the tool will:

 • Guide you to translate one section at a time in order to expand existing articles or create new ones.
 • Make it easy to transfer knowledge across languages anytime from your mobile device.

Kashmiri Wikipedia seems an ideal candidate to enjoy this new tool since it has Content Translation tool enabled by default. Also, some of your community members have requested for the tool.

We plan to enable the tool in the coming week if there are no objections from your community. After it is enabled, we’ll monitor the content created with the tool and process all the feedback. In any case, feel free to raise any concerns or questions you may already have in any of the following formats:

 • As a reply to this message

Try the tool

Before the enablement, you can try the current implementation of the tool in our testing instance. Once it is enabled on Kashmiri Wikipedia, you’ll have access to https://ks.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation with your mobile device. You can select an article to translate, and machine translation will be provided as a starting point for editors to improve.

Provide feedback

Please provide feedback about Section translation in any of the formats you are most comfortable with. We want to hear about your impressions on:

 • The tool
 • What you think about our plans to enable it
 • Your ideas for improving the tool.

Thanks, and we look forward to your feedback.

UOzurumba (WMF) (کَتھ صَفہٕ) 05:22, 28 مارٕچ 2023 (UTC) On behalf of the WMF Language team.[جَواب دِیِو]

Dear @UOzurumba (WMF) Thanks for this amazing news. I have tested it on Test wiki. I don't find a way to add new sections to the articles that I have created on test wiki. Checking the in-progress sections doesn't allow me to search the translations that i have made. The language search option in it doesn't allow me to search for my language. Can you guide me how can i add a new section to the article that I created on test wiki. Thankyou. 511KeV (کتھ باتھ) 14:26, 28 مارٕچ 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]
Hello 511KeV
I think I can help you:
Step 1:
Click on the "In progress" button, it will bring you to where you see the "+ New translation" button.
Step 2:
Click on the "+ New translation" button. That will take you to the search space and below it, you will find a list of your Recently translated sections (written as "Recently edited by you").
You should find the articles you are looking for below. I hope this helps you. Let me know if it works. Thank you!
UOzurumba (WMF) (کَتھ صَفہٕ) 06:02, 31 مارٕچ 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]
@511KeV
Suppose you still can't add new sections to your translated article. In that case, the reason will be that the suggested sections are based on the contents from the actual (production) Wikipedia. For example, if there is no article for Paneer in Kashmiri, the tool will allow you to create one. However, if you do so in the test server, the tool still acts as if the article does not exist because it does not exist on the Kashmiri Wikipedia UOzurumba (WMF) (کَتھ صَفہٕ) 07:42, 31 مارٕچ 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]
@UOzurumba (WMF) Thankyou for your help. I will be happy to see this feature in our Wiki. You can proceed. I also want to see Machine translation integrated in this as soon as possible. Thankyou. 511KeV (کتھ باتھ) 08:56, 31 مارٕچ 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]
Thank you, 511KeV, for you feedback. The tool will be enabled this week.
UOzurumba (WMF) (کَتھ صَفہٕ) 15:09, 4 اَپریل 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]
Dear @UOzurumba (WMF), I on behalf of Kashmiri Community want to Thank you and your team for approving our request. I am sure this tool will help in the development of this Wikipedia. Thankyou. 511KeV (کتھ باتھ) 16:35, 4 اَپریل 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Thankyou, UOzurumba (WMF), it is very helpful. Tajamul9Talk 16:01, 4 اَپریل 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Your wiki will be in read-only soon

[اؠڈِٹ]

MediaWiki message delivery 00:41, 21 اَپریل 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process

[اؠڈِٹ]

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 19:00, 26 اَپریل 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Automatic citations based on ISBN are broken

[اؠڈِٹ]

Apologies if this message does not reach you in your favorite language. You can help translate it centrally at Meta. Thanks for your help.

We have recently become unable to access the WorldCat API which provided the ability to generate citations using ISBN numbers. The Wikimedia Foundation's Editing team is investigating several options to restore the functionality, but will need to disable ISBN citation generation for now.

This affects citations made with the VisualEditor Automatic tab, and the use of the citoid API in gadgets and user scripts, such as the autofill button on refToolbar. Please note that all the other automatic ways of generating citations, including via URL or DOI, are still available.

You can keep updated on the situation via Phabricator, or by reading the next issues of m:Tech News. If you know of any users or groups who rely heavily on this feature (for instance, someone who has an upcoming editathon), I'd appreciate it if you shared this update with them.

Elitre (WMF), on behalf of the Editing team.

MediaWiki message delivery (کَتھ صَفہٕ) 19:45, 11 مٔیی 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Selection of the U4C Building Committee

[اؠڈِٹ]

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 04:20, 27 مٔیی 2023 (UTC)

MinT Machine Translation enabled in Kashmiri Wikipedia

[اؠڈِٹ]

Hello Kashmiri Wikipedians!

Apologies as this message is not in your language, ⧼Please help translate⧽ to your language.

The WMF Language team has added a machine translation (MT) system supporting Content Translation for the first time in your Wikipedia called MinT; you can use MinT machine translation when translating Wikipedia articles using the Content Translation tool.

The WMF Language team provides the MinT service. It is hosted in the Wikimedia Foundation Infrastructure with neural machine translation models that other organizations have released with an open-source license. MinT integrates translation based on NLLB-200 and OpusMT and will replace those as separate options. This MT is set as optional; in your Wikipedia, so you can choose not to use it as your preferred initial translator. If you decide to use this service, you can select "MinT" from the "Initial Translation" dropdown menu, where you will find other existing machine translation services on the sidebar.

Since MinT is hosted in the WMF Infrastructure and the models are open source, it adheres to Wikipedia's policies about attribution of rights, your privacy as a user and brand representation. You can find more information about the MinT Machine translation and the models on this page.

Please note that the use of the Mint MT is optional. However, we would want your community to:

 • use it to improve the quality of the Machine Translation service; and
 • please provide feedback about its quality and ask any questions about this addition.

We look forward to you using this open-source addition to the Content Translations tool.

Thank you!

UOzurumba (WMF) (کَتھ صَفہٕ) 17:39, 31 مٔیی 2023 (UTC) On behalf of the WMF Language team.[جَواب دِیِو]

Dear @UOzurumba (WMF), It is really amazing development. I am already loving it. Though the translations are not perfect but they help us to reduce the time in creating articles. I am hopeful that this will have a good impact on this Wikipedia. I am thanking whole Language Team for making this possible. Thankyou once again. Have a good day. 511KeV (کتھ باتھ) 16:18, 2 جوٗن 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Announcing the new Elections Committee members

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello there,

We are glad to announce the new members and advisors of the Elections Committee. The Elections Committee assists with the design and implementation of the process to select Community- and Affiliate-Selected trustees for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. After an open nomination process, the strongest candidates spoke with the Board and four candidates were asked to join the Elections Committee. Four other candidates were asked to participate as advisors.

Thank you to all the community members who submitted their names for consideration. We look forward to working with the Elections Committee in the near future.

On behalf of the Wikimedia Foundation Board of Trustees,

RamzyM (WMF) 18:00, 28 جوٗن 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Review the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee

[اؠڈِٹ]

Hello all,

I am pleased to share the next step in the Universal Code of Conduct work. The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) draft charter is now ready for your review.

The Enforcement Guidelines require a Building Committee form to draft a charter that outlines procedures and details for a global committee to be called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). Over the past few months, the U4C Building Committee worked together as a group to discuss and draft the U4C charter. The U4C Building Committee welcomes feedback about the draft charter now through 22 September 2023. After that date, the U4C Building Committee will revise the charter as needed and a community vote will open shortly afterward.

Join the conversation during the conversation hours or on Meta-wiki.

Best,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, 15:35, 28 اَگَست 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Your wiki will be in read-only soon

[اؠڈِٹ]

Trizek_(WMF) (talk) 09:23, 15 سَتَمبَر 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

== Opportunities open for the Affiliations Committee, Ombuds commission, and the Case Review Committee ==

[اؠڈِٹ]

Hi everyone! The Affiliations Committee (AffCom), Ombuds commission (OC), and the Case Review Committee (CRC) are looking for new members. These volunteer groups provide important structural and oversight support for the community and movement. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to apply. There is more information about the roles of the groups, the skills needed, and the opportunity to apply on the Meta-wiki page.

On behalf of the Committee Support team,

Review and comment on the 2024 Wikimedia Foundation Board of Trustees selection rules package

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

Please review and comment on the Wikimedia Foundation Board of Trustees selection rules package from now until 29 October 2023. The selection rules package was based on older versions by the Elections Committee and will be used in the 2024 Board of Trustees selection. Providing your comments now will help them provide a smoother, better Board selection process. More on the Meta-wiki page.

Best,

Katie Chan
Chair of the Elections Committee

01:12, 17 اَکتوٗبَر 2023 (UTC)

مومینٹ چارٹر کَتھ باتھ مَنٛز گژھِو شٲمِل

[اؠڈِٹ]

سَلام، تۄہہِ آسہِ پَتا زِ، مومینٹ چارٹَر ڈرافٹِنگ کٔمِٹی (ایم سی ڈی سی) چھِ بَرادری ہٕنٛز تَجویٖز رَٹان کیٚنٛہہ مومینٹ چارٹَر ڈرافٹَن مُتلِق: یِم چھِ عالمی کۄنٛسل، "ہَب" تہٕ "معنے" ڈرافٹ . أسؠ چھِ یَژھ زِ کٲشِر بَرادری گَژھِ پوٗرٕ پٲٹھؠ اَتھ عَملہِ مَنٛز شٲمِل گَژھِن تہٕ اَتھ مُتلِق راے پیش کَرٕنؠ. اَمہِ کِن چھِ 19 اکتوٗبَر 8:00 بَجے پؠٹھ 9:00 بَجے تام اَکھ آنلایِن مُلاکاتھ کَرنُک فٲصلہٕ نِنہٕ آمُت یُس گوٗگل میٖٹَس پؠٹھ آسہِ. أسؠ چھِ تۄہہِ داوَتھ دِوان اَتھ مَنٛز شٲمِل گَژھنہٕ خٲطرٕ تہٕ پَننؠ راے برٛونٛہہ کُن تھاونہٕ خٲطرٕ! مومینٹ چارٹَر عُنوانَس مُتلِق ہیٚکِو تۄہہِ، مےٚ پژھِو مومینٹ چارٹَرَس مُتلِق کیٚنٛہہ تہِ تہٕ یِم ڈرافٹ پٔرِتھ عالمی کۄنٛسل، "ہَب" تہٕ "معنے" کَتھ باتھ برٛونٛہہ.

 • تٲریٖخ: 17 اکتوٗبر 7:00 بَجے پؠٹھ 8:00 ہِندوستٲنؠ وَقٕت مُطٲبِق.
 • لِنک: یَتھ جاے

سَوالَن خٲطرٕ ہیٚکِو تۄہہِ مےٚ ستؠ کَتھ باتھ کٔرِتھ. 511KeV (کتھ باتھ) 12:40, 17 اَکتوٗبَر 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Coming soon: Reference Previews

[اؠڈِٹ]

A new feature is coming to your wiki soon: Reference Previews are popups for references. Such popups have existed on wikis as local gadgets for many years. Now there is a central solution, available on all wikis, and consistent with the PagePreviews feature.

Reference Previews will be visible to everyone, including readers. If you don’t want to see them, you can opt out. If you are using the gadgets Reference Tooltips or Navigation Popups, you won’t see Reference Previews unless you disable the gadget.

Reference Previews have been a beta feature on many wikis since 2019, and a default feature on some since 2021. Deployment is planned for November 22.

-- For Wikimedia Deutschland’s Technical Wishes team,

Johanna Strodt (WMDE), 13:11, 15 نَوَمبَر 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

(New) Feature on Kartographer: Adding geopoints via QID

[اؠڈِٹ]

Since September 2022, it is possible to create geopoints using a QID. Many wiki contributors have asked for this feature, but it is not being used much. Therefore, we would like to remind you about it. More information can be found on the project page. If you have any comments, please let us know on the talk page. – Best regards, the team of Technical Wishes at Wikimedia Deutschland

Thereza Mengs (WMDE) 12:31, 13 دَسَمبَر 2023 (UTC)[جَواب دِیِو]

Do you use Wikidata in Wikimedia sibling projects? Tell us about your experiences

[اؠڈِٹ]

Note: Apologies for cross-posting and sending in English.

Hello, the Wikidata for Wikimedia Projects team at Wikimedia Deutschland would like to hear about your experiences using Wikidata in the sibling projects. If you are interested in sharing your opinion and insights, please consider signing up for an interview with us in this Registration form.
Currently, we are only able to conduct interviews in English.

The front page of the form has more details about what the conversation will be like, including how we would compensate you for your time.

For more information, visit our project issue page where you can also share your experiences in written form, without an interview.
We look forward to speaking with you, Danny Benjafield (WMDE) (talk) 08:53, 5 January 2024 (UTC)

Making MinT a default Machine Translation for your Wikipedia

[اؠڈِٹ]

Hello Kashmiri Wikipedians!

Apologies as this message is not in your native language, Please help translate to your language.

The WMF Language team wants to make MinT the default machine translation support in Kashmiri Wikipedia Content Translation. MinT uses the IndicTrans2 machine translation model, which recently has a new version.

Our proposal to set MinT as the default machine translation service in this Wikipedia will expose contributors to open source service by default and allow them to switch to other services if they prefer those services. Contributors can decide to switch to another translation service that is not default if they prefer the service, which will be helpful in analysing user preferences in the future.

The WMF Language team is requesting feedback from members of this community in this thread if making the MinT the default translation service is okay in Kashmiri Wikipedia. If there are no objections to the above proposal. In that case, MinT will become the default machine translation in this Wikipedia by the end of January 2024.

Thank you for your feedback.

UOzurumba (WMF) (کَتھ صَفہٕ) 21:43, 9 جَنؤری 2024 (UTC) On behalf of the WMF Language team.[جَواب دِیِو]

Reusing references: Can we look over your shoulder?

[اؠڈِٹ]

Apologies for writing in English.

The Technical Wishes team at Wikimedia Deutschland is planning to make reusing references easier. For our research, we are looking for wiki contributors willing to show us how they are interacting with references.

 • The format will be a 1-hour video call, where you would share your screen. More information here.
 • Interviews can be conducted in English, German or Dutch.
 • Compensation is available.
 • Sessions will be held in January and February.
 • Sign up here if you are interested.
 • Please note that we probably won’t be able to have sessions with everyone who is interested. Our UX researcher will try to create a good balance of wiki contributors, e.g. in terms of wiki experience, tech experience, editing preferences, gender, disability and more. If you’re a fit, she will reach out to you to schedule an appointment.

We’re looking forward to seeing you, Thereza Mengs (WMDE)

Feminism and Folklore 2024

[اؠڈِٹ]
Please help translate to your language

Dear Wiki Community,

You are humbly invited to organize the Feminism and Folklore 2024 writing competition from February 1, 2023, to March 31, 2023 on your local Wikipedia. This year, Feminism and Folklore will focus on feminism, women's issues, and gender-focused topics for the project, with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and a folk culture theme on Wikipedia.

You can help Wikipedia's coverage of folklore from your area by writing or improving articles about things like folk festivals, folk dances, folk music, women and queer folklore figures, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales, and more. Users can help create new articles, expand or translate from a generated list of suggested articles.

Organisers are requested to work on the following action items to sign up their communities for the project:

 1. Create a page for the contest on the local wiki.
 2. Set up a campaign on CampWiz tool.
 3. Create the local list and mention the timeline and local and international prizes.
 4. Request local admins for site notice.
 5. Link the local page and the CampWiz link on the meta project page.

This year, the Wiki Loves Folklore Tech Team has introduced two new tools to enhance support for the campaign. These tools include the Article List Generator by Topic and CampWiz. The Article List Generator by Topic enables users to identify articles on the English Wikipedia that are not present in their native language Wikipedia. Users can customize their selection criteria, and the tool will present a table showcasing the missing articles along with suggested titles. Additionally, users have the option to download the list in both CSV and wikitable formats. Notably, the CampWiz tool will be employed for the project for the first time, empowering users to effectively host the project with a jury. Both tools are now available for use in the campaign. Click here to access these tools

Learn more about the contest and prizes on our project page. Feel free to contact us on our meta talk page or by email us if you need any assistance.

We look forward to your immense coordination.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2024 International Team

Stay connected  

--MediaWiki message delivery (کَتھ صَفہٕ) 07:26, 18 جَنؤری 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Wiki Loves Folklore is back!

[اؠڈِٹ]

Please help translate to your language

Dear Wiki Community, You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2024 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 31st of March.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

-- MediaWiki message delivery (کَتھ صَفہٕ) 07:26, 18 جَنؤری 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Vote on the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am reaching out to you today to announce that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter is now open. Community members may cast their vote and provide comments about the charter via SecurePoll now through 2 February 2024. Those of you who voiced your opinions during the development of the UCoC Enforcement Guidelines will find this process familiar.

The current version of the U4C Charter is on Meta-wiki with translations available.

Read the charter, go vote and share this note with others in your community. I can confidently say the U4C Building Committee looks forward to your participation.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 18:08, 19 جَنؤری 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

A new feature for previewing references on your wiki

[اؠڈِٹ]
Montage of two screenshots, one showing the Reference Previews feature, and one showing the Page Previews feature

Apologies for writing in English. If you can translate this message, that would be much appreciated.

Hi. As announced some weeks ago [1] [2], Wikimedia Deutschland’s Technical Wishes team introduced Reference Previews to many wikis, including this one. This feature shows popups for references in the article text.

While this new feature is already usable on your wiki, most people here are not seeing it yet because your wiki has set a gadget as the default for previewing references. We plan to remove the default flag from the gadget on your wiki soon. This means:

 • The new default for reference popups on your wiki will be Reference Previews.
 • However, if you want to keep using the gadget, you can still enable it in your personal settings.

The benefit of having Reference Previews as the default is that the user experience will be consistent across wikis and with the Page Previews feature, and that the software will be easier to maintain overall.

This change is planned for February 14. If you have concerns about this change, please let us know on this talk page by February 12. – Kind regards, Johanna Strodt (WMDE), 09:30, 23 جَنؤری 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Last days to vote on the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am reaching out to you today to remind you that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) charter will close on 2 February 2024. Community members may cast their vote and provide comments about the charter via SecurePoll. Those of you who voiced your opinions during the development of the UCoC Enforcement Guidelines will find this process familiar.

The current version of the U4C charter is on Meta-wiki with translations available.

Read the charter, go vote and share this note with others in your community. I can confidently say the U4C Building Committee looks forward to your participation.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 17:00, 31 جَنؤری 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Announcing the results of the UCoC Coordinating Committee Charter ratification vote

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear all,

Thank you everyone for following the progress of the Universal Code of Conduct. I am writing to you today to announce the outcome of the ratification vote on the Universal Code of Conduct Coordinating Committee Charter. 1746 contributors voted in this ratification vote with 1249 voters supporting the Charter and 420 voters not. The ratification vote process allowed for voters to provide comments about the Charter.

A report of voting statistics and a summary of voter comments will be published on Meta-wiki in the coming weeks.

Please look forward to hearing about the next steps soon.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 18:23, 12 فَرؤری 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2024: We are back!

[اؠڈِٹ]

Please help translate to your language

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the MFA of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the forth edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2024. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge! ValentynNefedov (WMUA) (talk)

Report of the U4C Charter ratification and U4C Call for Candidates now available

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am writing to you today with two important pieces of information. First, the report of the comments from the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter ratification is now available. Secondly, the call for candidates for the U4C is open now through April 1, 2024.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members are invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Per the charter, there are 16 seats on the U4C: eight community-at-large seats and eight regional seats to ensure the U4C represents the diversity of the movement.

Read more and submit your application on Meta-wiki.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 16:25, 5 مارٕچ 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Wikimedia Foundation Board of Trustees 2024 Selection

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

This year, the term of 4 (four) Community- and Affiliate-selected Trustees on the Wikimedia Foundation Board of Trustees will come to an end [1]. The Board invites the whole movement to participate in this year’s selection process and vote to fill those seats.

The Elections Committee will oversee this process with support from Foundation staff [2]. The Board Governance Committee created a Board Selection Working Group from Trustees who cannot be candidates in the 2024 community- and affiliate-selected trustee selection process composed of Dariusz Jemielniak, Nataliia Tymkiv, Esra'a Al Shafei, Kathy Collins, and Shani Evenstein Sigalov [3]. The group is tasked with providing Board oversight for the 2024 trustee selection process, and for keeping the Board informed. More details on the roles of the Elections Committee, Board, and staff are here [4].

Here are the key planned dates:

 • May 2024: Call for candidates and call for questions
 • June 2024: Affiliates vote to shortlist 12 candidates (no shortlisting if 15 or less candidates apply) [5]
 • June-August 2024: Campaign period
 • End of August / beginning of September 2024: Two-week community voting period
 • October–November 2024: Background check of selected candidates
 • Board's Meeting in December 2024: New trustees seated

Learn more about the 2024 selection process - including the detailed timeline, the candidacy process, the campaign rules, and the voter eligibility criteria - on this Meta-wiki page, and make your plan.

Election Volunteers

Another way to be involved with the 2024 selection process is to be an Election Volunteer. Election Volunteers are a bridge between the Elections Committee and their respective community. They help ensure their community is represented and mobilize them to vote. Learn more about the program and how to join on this Meta-wiki page.

Best regards,

Dariusz Jemielniak (Governance Committee Chair, Board Selection Working Group)

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Results#Elected

[2] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Committee:Elections_Committee_Charter

[3] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Minutes:2023-08-15#Governance_Committee

[4] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_committee/Roles

[5] Even though the ideal number is 12 candidates for 4 open seats, the shortlisting process will be triggered if there are more than 15 candidates because the 1-3 candidates that are removed might feel ostracized and it would be a lot of work for affiliates to carry out the shortlisting process to only eliminate 1-3 candidates from the candidate list.

MPossoupe_(WMF)19:57, 12 مارٕچ 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Your wiki will be in read-only soon

[اؠڈِٹ]

Trizek (WMF), 00:01, 15 مارٕچ 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Vote now to select members of the first U4C

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear all,

I am writing to you to let you know the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is open now through May 9, 2024. Read the information on the voting page on Meta-wiki to learn more about voting and voter eligibility.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members were invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Please share this message with members of your community so they can participate as well.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 20:21, 25 اَپریل 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Vote now to select members of the first U4C

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear all,

I am writing to you to let you know the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is open now through May 9, 2024. Read the information on the voting page on Meta-wiki to learn more about voting and voter eligibility.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members were invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Please share this message with members of your community so they can participate as well.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 20:21, 25 اَپریل 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Sign up for the language community meeting on May 31st, 16:00 UTC

[اؠڈِٹ]

Hello all,

The next language community meeting is scheduled in a few weeks - May 31st at 16:00 UTC. If you're interested, you can sign up on this wiki page.

This is a participant-driven meeting, where we share language-specific updates related to various projects, collectively discuss technical issues related to language wikis, and work together to find possible solutions. For example, in the last meeting, the topics included the machine translation service (MinT) and the languages and models it currently supports, localization efforts from the Kiwix team, and technical challenges with numerical sorting in files used on Bengali Wikisource.

Do you have any ideas for topics to share technical updates related to your project? Any problems that you would like to bring for discussion during the meeting? Do you need interpretation support from English to another language? Please reach out to me at ssethi(__AT__)wikimedia.org and add agenda items to the document here.

We look forward to your participation!

MediaWiki message delivery 21:22, 14 مٔیی 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Feedback invited on Procedure for Sibling Project Lifecycle

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear community members,

The Community Affairs Committee (CAC) of the Wikimedia Foundation Board of Trustees invites you to give feedback on a draft Procedure for Sibling Project Lifecycle. This draft Procedure outlines proposed steps and requirements for opening and closing Wikimedia Sibling Projects, and aims to ensure any newly approved projects are set up for success. This is separate from the procedures for opening or closing language versions of projects, which is handled by the Language Committee or closing projects policy.

You can find the details on this page, as well as the ways to give your feedback from today until the end of the day on June 23, 2024, anywhere on Earth.

You can also share information about this with the interested project communities you work with or support, and you can also help us translate the procedure into more languages, so people can join the discussions in their own language.

On behalf of the CAC,

RamzyM (WMF) 02:25, 22 مٔیی 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Announcing the first Universal Code of Conduct Coordinating Committee

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello,

The scrutineers have finished reviewing the vote results. We are following up with the results of the first Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) election.

We are pleased to announce the following individuals as regional members of the U4C, who will fulfill a two-year term:

 • North America (USA and Canada)
 • Northern and Western Europe
 • Latin America and Caribbean
 • Central and East Europe (CEE)
 • Sub-Saharan Africa
 • Middle East and North Africa
 • East, South East Asia and Pacific (ESEAP)
 • South Asia

The following individuals are elected to be community-at-large members of the U4C, fulfilling a one-year term:

Thank you again to everyone who participated in this process and much appreciation to the candidates for your leadership and dedication to the Wikimedia movement and community.

Over the next few weeks, the U4C will begin meeting and planning the 2024-25 year in supporting the implementation and review of the UCoC and Enforcement Guidelines. Follow their work on Meta-wiki.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 08:14, 3 جوٗن 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

The final text of the Wikimedia Movement Charter is now on Meta

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hi everyone,

The final text of the Wikimedia Movement Charter is now up on Meta in more than 20 languages for your reading.

What is the Wikimedia Movement Charter?

The Wikimedia Movement Charter is a proposed document to define roles and responsibilities for all the members and entities of the Wikimedia movement, including the creation of a new body – the Global Council – for movement governance.

Join the Wikimedia Movement Charter “Launch Party”

Join the “Launch Party” on June 20, 2024 at 14.00-15.00 UTC (your local time). During this call, we will celebrate the release of the final Charter and present the content of the Charter. Join and learn about the Charter before casting your vote.

Movement Charter ratification vote

Voting will commence on SecurePoll on June 25, 2024 at 00:01 UTC and will conclude on July 9, 2024 at 23:59 UTC. You can read more about the voting process, eligibility criteria, and other details on Meta.

If you have any questions, please leave a comment on the Meta talk page or email the MCDC at mcdc@wikimedia.org.

On behalf of the MCDC,

RamzyM (WMF) 08:44, 11 جوٗن 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Plans to enable MinT for Wiki readers in Kashmiri Wikipedia

[اؠڈِٹ]

Hello Kashmiri Wikipedians!

Apologies as this message is not in your language, Please help translate to your language.

The WMF Language team has been working on MinT for Wiki Readers. This feature will allow communities to access more content that is only available in other languages with machine translation in Wikipedia. We will be enabling the initial version of this feature first in Igbo Wikipedia, and your Wikipedia is the next to test and have this feature since it will be beneficial for reading content in other languages. For this, our team would like you to read about the feature and test it so you can:

 • Ask us questions
 • Tell us how to improve the feature
 • Give us your feedback on enabling it in your Wikipedia

About the feature

The MinT for Wiki Readers is a feature that will allow readers of Kashmiri Wikipedia to expand their reading options and knowledge beyond the language they are familiar with in Wikipedia. For instance, if someone is interested in a topic or content that only exists in the Japanese language and the person is not familiar with the language. While using the mobile web version of Wikipedia, the reader can access the machine translation version of that content in the Kashmiri language from the language selector or the article's footer (as shown in the media files below).

, Article footer entry point

These machine-generated translations of content are clearly identified as such, and the human-created content is surfaced and recommended if available.

This feature is in its initial development. It is an early and functional version, and many aspects will be improved based on your community member's feedback on what works and what can be improved to better support your needs as readers.

How to try the tool

Before we enable this feature in your Wikipedia by the 26th June 2024, we invite members of your community to try MinT for Wiki Readers in your Wikipedia at Special:AutomaticTranslation and give us early feedback in this thread or on this talk page. Our team would like to know your impression on:

 • How do you use the feature
 • Anything we should consider for our plans to enable it?
 • Your ideas for improving it.

We greatly appreciate your time and effort in testing this tool. We eagerly look forward to your valuable feedback and questions, which will be instrumental in the further development of this feature. Thank you.

On behalf of the WMF Language team UOzurumba (WMF) (کَتھ صَفہٕ) 22:26, 13 جوٗن 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Dear @UOzurumba (WMF) Thankyou for informing us about this feature. I have tried it and it gives good results in case of city and village related articles. I am hopeful it will help readers to read articles in Kashmiri that are not existing on Ks Wiki. I was hoping if we have a feature of from which readers can review or make slight changes in it and then publish. It will also help this wiki grow and also encourage readers to turn editors. Thankyou. 511KeV (کتھ باتھ) 07:53, 20 جوٗن 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]
Thank you @511KeV for your feedback.
At the moment, the alternative we provide is to write a human-created translation of the contents with Content Translation which also has an entry point from the language selector. This does not cover the use-case of making a small, quick fix when finding an issue in a machine translated content. We have plans to support this with community-provided translations (more details in this ticket). In this way, users can make a correction to the specific translation of a sentence, and that correction will be incorporated to a translation memory system, making it immediately available for future machine translation requests. Creating this system is exciting since it can help to improve machine translation quality, but it is not a trivial effort, so it will still take some time. Please, feel free to subscribe to the linked .ticket and share any comments or suggestions

Since there are no objections to having this feature, we will go ahead and enable it in this Wikipedia. UOzurumba (WMF) (کَتھ صَفہٕ) 03:21, 26 جوٗن 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Voting to ratify the Wikimedia Movement Charter is now open – cast your vote

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello everyone,

The voting to ratify the Wikimedia Movement Charter is now open. The Wikimedia Movement Charter is a document to define roles and responsibilities for all the members and entities of the Wikimedia movement, including the creation of a new body – the Global Council – for movement governance.

The final version of the Wikimedia Movement Charter is available on Meta in different languages and attached here in PDF format for your reading.

Voting commenced on SecurePoll on June 25, 2024 at 00:01 UTC and will conclude on July 9, 2024 at 23:59 UTC. Please read more on the voter information and eligibility details.

After reading the Charter, please vote here and share this note further.

If you have any questions about the ratification vote, please contact the Charter Electoral Commission at cec@wikimedia.org.

On behalf of the CEC,

RamzyM (WMF) 10:51, 25 جوٗن 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Voting to ratify the Wikimedia Movement Charter is ending soon

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello everyone,

This is a kind reminder that the voting period to ratify the Wikimedia Movement Charter will be closed on July 9, 2024, at 23:59 UTC.

If you have not voted yet, please vote on SecurePoll.

On behalf of the Charter Electoral Commission,

RamzyM (WMF) 03:45, 8 جُلَے 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

U4C Special Election - Call for Candidates

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

A special election has been called to fill additional vacancies on the U4C. The call for candidates phase is open from now through July 19, 2024.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members are invited to submit their applications in the special election for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

In this special election, according to chapter 2 of the U4C charter, there are 9 seats available on the U4C: four community-at-large seats and five regional seats to ensure the U4C represents the diversity of the movement. No more than two members of the U4C can be elected from the same home wiki. Therefore, candidates must not have English Wikipedia, German Wikipedia, or Italian Wikipedia as their home wiki.

Read more and submit your application on Meta-wiki.

In cooperation with the U4C,

-- Keegan (WMF) (talk) 00:03, 10 جُلَے 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]

Wikimedia Movement Charter ratification voting results

[اؠڈِٹ]
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello everyone,

After carefully tallying both individual and affiliate votes, the Charter Electoral Commission is pleased to announce the final results of the Wikimedia Movement Charter voting.  

As communicated by the Charter Electoral Commission, we reached the quorum for both Affiliate and individual votes by the time the vote closed on July 9, 23:59 UTC. We thank all 2,451 individuals and 129 Affiliate representatives who voted in the ratification process. Your votes and comments are invaluable for the future steps in Movement Strategy.

The final results of the Wikimedia Movement Charter ratification voting held between 25 June and 9 July 2024 are as follows:

Individual vote:

Out of 2,451 individuals who voted as of July 9 23:59 (UTC), 2,446 have been accepted as valid votes. Among these, 1,710 voted “yes”; 623 voted “no”; and 113 selected “–” (neutral). Because the neutral votes don’t count towards the total number of votes cast, 73.30% voted to approve the Charter (1710/2333), while 26.70% voted to reject the Charter (623/2333).

Affiliates vote:

Out of 129 Affiliates designated voters who voted as of July 9 23:59 (UTC), 129 votes are confirmed as valid votes. Among these, 93 voted “yes”; 18 voted “no”; and 18 selected “–” (neutral). Because the neutral votes don’t count towards the total number of votes cast, 83.78% voted to approve the Charter (93/111), while 16.22% voted to reject the Charter (18/111).

Board of Trustees of the Wikimedia Foundation:

The Wikimedia Foundation Board of Trustees voted not to ratify the proposed Charter during their special Board meeting on July 8, 2024. The Chair of the Wikimedia Foundation Board of Trustees, Nataliia Tymkiv, shared the result of the vote, the resolution, meeting minutes and proposed next steps.  

With this, the Wikimedia Movement Charter in its current revision is not ratified.

We thank you for your participation in this important moment in our movement’s governance.

The Charter Electoral Commission,

Abhinav619, Borschts, Iwuala Lucy, Tochiprecious, Der-Wir-Ing

MediaWiki message delivery (کَتھ صَفہٕ) 17:52, 18 جُلَے 2024 (UTC)[جَواب دِیِو]