مَوادَس کُن گٔژھِو

مہراز۔

وِکیٖپیٖڈیا پؠٹھٕ، اَکھ آزاد اِنسایکلوپیٖڈیا
جدید آزربائیجان مہراز
جدید بنٛگلہ دیشہٕک مہراز

اَکھ مہرٕاز چھِ اَکھ سُہ مرد یُس خانٛدر کرن چھُ یا یس نوس خانٛدرس پؠٹھ چھِ آسان۔ کینژن حلقن مَنٛز چھِ یٕہ مہراز یا مہرنہ ہنٛد اَکھ جدید متبادل۔

خانٛدر کرنہٕ وزِ چھِ مہراز سُنٛد مستقبلک بأژ (اگر زنانہٕ چھِ عام طور پٲٹھؠ مہرؠن وننہٕ یوان) ۔ مہرازَس مَنٛز چھِ عموٗمَن اَکھ بہتٔریٖن نفر تہٕ مہراز شٲمِل گژھان